Zowel op vrijdag 14 januari als op dinsdag 15 februari heeft WVM de jaarlijkse audit succesvol doorlopen, waarmee wij een gecertificeerde arbodienst blijven. Dit jaar is er extra aandacht geweest voor informatiebeveiliging en privacy.

Tijdens de audits zijn geen minor of major punten geconstateerd. Doel van deze audits en dus van certificering van arbodiensten en deskundigen is een goede basis te hebben voor een kwalitatief goede ondersteuning van bedrijven, en dus ook voor een goede RI&E. Het certificaat verzekert de werkgever ervan dat de arbodienst aan de eisen voldoet die de wet stelt. De certificering wordt uitgevoerd door certificerende instellingen, die hiertoe door de minister van SWZ zijn aangewezen.