Op dinsdag 14 februari heeft WVM de jaarlijkse audit wederom succesvol doorlopen. Er werden geen afwijkingen geconstateerd.

We kregen een compliment over de open en veilige cultuur binnen de organisatie met korte lijnen zowel intern als extern, richting onze klanten. Daarnaast kregen we een compliment over het adequaat oppakken van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de juiste producten.

Een resultaat waar we uiteraard trots op mogen zijn.

Doel van de jaarlijkse audit en dus van certificering van arbodiensten en deskundigen is om een goede basis te hebben voor een kwalitatief goede ondersteuning van bedrijven, en dus ook voor een goede RI&E. Het certificaat verzekert de werkgever ervan dat de arbodienst aan de eisen voldoet die de wet stelt. De certificering wordt uitgevoerd door certificerende instellingen, die hiertoe door de minister van SWZ zijn aangewezen.