De BIG-geregistreerde bedrijfsverpleegkundige (bvk) van WVM Bedrijfsartsen is een waardevolle ondersteuning voor de bedrijfsarts en uw organisatie.   De taakgedelegeerde bedrijfsverpleegkundige levert een zelfstandige bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk en de lichamelijke en psychische belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Kortom, de bedrijfsverpleegkundige van WVM Bedrijfsartsen is een volwaardige partner van de bedrijfsarts en aanspreekpunt voor uw organisatie. Tevens heeft deze een adviserende rol bij verzuimvraagstukken, sociale wetgeving, arbeidsongeschiktheid, werkdruk en belastbaarheid. De coachende rol van de bedrijfsverpleegkundige voor de leidinggevende is hierbij een belangrijke taak.

De bedrijfsverpleegkundige voert motiverende gesprekken met werknemers over werkdruk, verzuim en re-integratie met als doel hen weer in beweging te krijgen. Ook maakt deze een inschatting wanneer de inzet van de bedrijfsarts nodig of gewenst is.

Vooraf zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts, betreffende de verdeling van de taken en wanneer de bedrijfsverpleegkundige direct moet schakelen met de bedrijfsarts.

De Bedrijfsverpleegkundige consulteert te allen tijde de delegerend bedrijfsarts in de volgende situaties:

 1. Indien cliënt verzoekt iets met de delegerend bedrijfsarts af te stemmen;
 2. Bij vermoeden van werkgerelateerde klachten of beroepsziekte;
 3. Bij ernstige medische klachten die tot opname of langdurige ongeschiktheid kunnen leiden;
 4. Levensbedreigende situaties;
 5. Bij een arbeidsconflict;
 6. Bij een ongeval met lichamelijk letsel;
 7. Bij onduidelijke medische situatie;
 8. Bij een vertrouwensbreuk met de cliënt;
 9. Bij vermoeden van ongewenst gedrag, pesten en discriminatie op de werkplek;
 10. In het geval er een indicatie is dat het verzuim (mede) een psychische oorzaak heeft;
 11. Bij stagnatie van herstel of re-integratie;
 12. In overige situaties die hij/zij van belang vindt.

Er vindt wekelijks overleg plaats tussen de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts om lopende cases te bespreken.

Meer informatie?
Heeft u behoefte aan meer informatie over de bedrijfsverpleegkundige? Dan vindt u hieronder ons informatieboekje over deze functie bij WVM:

Informatieboekje Bedrijfsverpleegkundige WVM

Hieronder vindt u een link naar de website van Oval (brancheorganisatie van arbodiensten). Daar staat alle informatie over taakdelegatie. U vindt hier zowel de ‘werkwijzer taakdelegatie’ als info voor  werkgever en werknemer.

Taakdelegatie via Oval