De arbeidsdeskundige van WVM Bedrijfsartsen beoordeelt aanpassingsmogelijkheden op een werkplek van een werknemer die ziek of beperkt is in zijn of haar mogelijkheden. Er wordt advies uitgebracht over belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van de werknemer en weegt die af tegen de belasting die het werk met zich meebrengt. Hij of zij kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de persoon in kwestie.  

In onze maatschappij heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval, arbeidshandicap of een conflict is vaak wel extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid van de mens en belasting die werk met zich mee brengt te hervinden. De arbeidsdeskundige wordt dan ingeschakeld om antwoord te geven op vragen als: wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Wat kan iemand (nog) aan? Hoe groot is het verwerkingsvermogen? Maar ook: Hoe zwaar is het werk eigenlijk? Zijn er hulpmiddelen of voorzieningen nodig? Kunnen werkplek, taken en functies misschien aangepast worden als iemands arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? Of zijn er soms andere functies binnen of buiten het bedrijf die passender zijn? De arbeidsdeskundige is ook in staat om de consequenties voor de arbeidsovereenkomst, salaris of uitkering in de kaart te brengen. Arbeidsdeskundigen worden ook bij re-integratie ingeschakeld. Vanwege hun kennis over mens, werk en inkomen weten ze onder welke voorwaarden deze het beste kan plaatsvinden. Klik hier voor een compleet overzicht van de werkterreinen.

Kort samengevat: de arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen

  • weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk
  • ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
  • kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de men

Arbeidsdeskundige dienstverlening zet mensen in hun kracht waardoor ze mogelijkheden zien in plaats van beperkingen.

Resultaat: mensen werken (weer) naar vermogen en zijn duurzaam inzetbaar.

 

(Bron: https://www.arbeidsdeskundigen.nl/arbeidsdeskundigen/de-arbeidsdeskundige)