WVM Bedrijfsartsen

Verzuimmanagement

WVM

Verzuimmanagement

Als werkgever wilt u alles in het werk stellen om uw werknemers gezond, fit en gemotiveerd te houden. Uw medewerkers zijn immers het kapitaal van het bedrijf. Mens en bedrijf hebben elkaar nodig. Om zicht te hebben en te houden op de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers kunt u een beroep doen op onze deskundigen, zoals de: 

Bedrijfarts

Bedrijfsverpleegkundige

U

Arbeidsdeskundige

Bedrijfsarts 

Ons uitgebreid team bestaat uit gecertificeerde bedrijfsartsen en artsen in opleiding. 

De juiste keuze van een bedrijfsarts voor uw organisatie is bepalend voor een duurzame relatie. Iedere arts heeft zijn persoonlijke benadering en moet aansluiten bij uw bedrijfscultuur. Zo bouwen we aan een vertrouwensrelatie met zowel werkgever als werknemer. 

WVM Bedrijfsartsen levert meer dan 15 jaar maatwerk aan diverse opdrachtgevers. Ons succes berust op het feit dat we werken met diverse organisaties van medewerkers in uiteenlopende functies en op verschillende afdelingen. We hanteren het motto “afspraak is afspraak” en blijven bereikbaar zodat vragen nog dezelfde dag beantwoord worden.  

Onze bedrijfsarts levert een actieve bijdrage in het zo vroeg mogelijk signaleren van verzuim dat werk gerelateerd is. Daar waar nodig neemt hij of zij een coachende rol aan tussen leidinggevende en werknemer.   

Bij een vroegtijdige melding van medisch verzuim wordt gekeken naar de beperkingen van ziekte (symptomen), maar ook naar mogelijkheden van de werknemer waardoor alternatieve werkzaamheden overwogen kunnen worden.  

Voortdurend wordt rekening gehouden met wettelijke kaders en medische geheimhouding.  

De bedrijfsarts werkt samen met andere professionals als arbeids- en bedrijfsverpleegkundigen. 

Bedrijfsverpleegkundige  

De BIG geregistreerde bedrijfsverpleegkundige van WVM Bedrijfsartsen is een waardevolle ondersteuning voor de bedrijfsarts en uw organisatie.   

De bedrijfsverpleegkundige levert een zelfstandige bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk en de lichamelijke en psychische belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Kortom, de bedrijfsverpleegkundige van WVM Bedrijfsartsen is een volwaardige partner van de bedrijfsarts en aanspreekpunt voor uw organisatie. Tevens heeft deze een adviserende rol bij verzuimvraagstukken, sociale wetgeving, arbeidsongeschiktheid, werkdruk en belastbaarheid. 

De bedrijfsverpleegkundige voert motiverende gesprekken met werknemers over werkdruk, verzuim en re-integratie met als doel hen weer in beweging te krijgen. Ook maakt deze een inschatting wanneer de inzet van de bedrijfsarts nodig of gewenst is. 

Arbeidsdeskundige 

De arbeidsdeskundige van WVM Bedrijfsartsen beoordeelt aanpassingsmogelijkheden op een werkplek van een werknemer die ziek of beperkt is in zijn of haar mogelijkheden. 

Er wordt advies uitgebracht over belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van de werknemer en weegt die af tegen de belasting die het werk met zich meebrengt. Hij of zij kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de persoon in kwestie.