WVM Bedrijfsartsen

Vacatures

WVM

Vacature Basisarts

Vacature Bedrijfsarts

 

 

Vacatures bij WVM Bedrijfsartsen

Wil jij bijdragen aan een gezonde organisatie waarbij het geloof heerst dat de medewerkers gelukkiger zijn als zij kunnen deelnemen in arbeid en maatschappij? Wil je jezelf als arts inzetten om mensen gezond en inzetbaar te houden en zo optimaal mogelijk te laten functioneren? En wil jij bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, waarbij continu aandacht is voor de fysieke en mentale capaciteit, de competenties en benodigde vaardigheden, werkplezier en werkhouding en sociale beïnvloeding van de werknemer? Dan is WVM Bedrijfsartsen echt iets voor jou om het verschil te maken!

Jouw nieuwe baan bij WVM
WVM Bedrijfsartsen is een ISO-gecertificeerde arbodienst, die zich wil inzetten voor de medische aspecten van de zorgplicht van werkgevers. Of het nu gaat om RI&E, PMO, werkplekonderzoek, verzuimbegeleiding of re-integratie. De bedrijfsartsen van WVM benaderen actief de mens vanuit de Positieve gezondheidstheorie. Wij zijn  ervan overtuigd dat ieder mens over veerkracht beschikt om zelf de regie te nemen op gezondheid.  De gezondheid van medewerkers draagt bij aan een gezonde organisatie.

Onze dienstverlening is gebaseerd op  ‘Positief Gezond Ondernemen’. Een visie waarbij gestreefd wordt naar duurzame inzetbaarheid, verhoogde continuïteit, productiviteit, betrokkenheid en tevredenheid van werknemers, waardoor het verzuimpercentage daalt.

We zijn de spin in het web van alle betrokken partijen: werkgever, werknemer en alle hulpverleners en professionals uit onze interventieboog.

Vacature Basisarts | WVM Bedrijfsartsen

Jouw functie als basisarts
Als basisarts lever je een actieve bijdrage in het zo vroeg mogelijk signaleren van verzuim dat werkgerelateerd is. Daar waar nodig neem je een coachende rol aan tussen leidinggevende en werknemer. Bij medisch verzuim kijk je naar de beperkingen voor (ziekte)symptomen, maar ook naar de mogelijkheden van de werknemer waardoor alternatieve werkzaamheden overwogen kunnen worden. Voortdurend houd je rekening met de wettelijke kaders en medische geheimhouding. Je adviseert op een proactieve manier over oplossingen om zo gezondheidsschade in relatie tot werk te voorkomen. Daarnaast lever je een deskundige bijdrage aan RI&E’s en PMO’s. Dit alles onder supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts.

Jouw nieuwe werkomgeving
WVM Bedrijfsartsen is een kleine organisatie met korte communicatielijnen en een laagdrempelig overlegstructuur. Je hebt hier alle ruimte om jezelf te ontplooien. Je beheert je eigen agenda en je werkt met klanten die bij je passen. Je werkt in teamverband met je collega-artsen en / of met (kern)deskundigen.  Ons team bestaat uit gedreven en enthousiaste professionals met een no-nonsense- en een ‘to-the-point’ mentaliteit. Ook zijn wij opleidingsinrichting met ruim 10 jaar ervaring in het opleiden van bedrijfsartsen, leer-werkbedrijf en begeleiden we coassistenten. WVM beschikt over een grote providersboog. Ons hoofdkantoor is gelegen in Sittard.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding Geneeskunde en een geldige BIG-registratie.
 • Je bent (huis) arts die nadenkt om een switch wilt maken en overweegt te specialiseren in arbeidsgeneeskunde;
 • Je bent in staat helder, eenduidig en concreet in termen van arbeids(on)geschiktheid te communiceren naar zowel werkgever als werknemer als onafhankelijk adviseur.
 • Je stelt arbeidsgeschiktheid voorop en niet arbeidsongeschiktheid.
 • Kijkt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.
 • Je bent in staat het verzuim waar mogelijk te demedicaliseren en spreekt medewerkers constructief aan op verzuimgedrag zonder medische oorzaak, en verwijst terug naar de direct leidinggevende en eventueel de arbeidsdeskundige.
 • Je bent gericht op samenwerking met verschillende professionals.
 • Je kunt goed zelfstandig werken.

Vacature Bedrijfsarts | WVM Bedrijfsartsen

Jouw functie als bedrijfsarts
Als bedrijfsarts lever je een actieve bijdrage in het zo vroeg mogelijk signaleren van verzuim dat werkgerelateerd is. Daar waar nodig neem je een coachende rol aan tussen leidinggevende en werknemer. Bij medisch verzuim kijk je naar de beperkingen van (ziekte)symptomen, maar ook naar de mogelijkheden van de werknemer waardoor alternatieve werkzaamheden overwogen worden. Voortdurend houd je rekening met de wettelijke kaders en medische geheimhouding. Je adviseert op een proactieve manier over oplossingen om zo gezondheidsschade in relatie tot werk te voorkomen. Daarnaast lever je een deskundige bijdrage aan RI&E’s en PMO’s.

Jouw nieuwe werkomgeving
WVM Bedrijfsartsen is een kleine organisatie met korte communicatielijnen en een laagdrempelig overlegstructuur. Je hebt hier alle ruimte om jezelf te ontplooien. Je beheert je eigen agenda en je werkt met klanten die bij je passen. Je werkt in teamverband met je collega-artsen en / of met (kern)deskundigen.  Ons team bestaat uit gedreven en enthousiaste professionals met een no-nonsense- en een ‘to-the-point’ mentaliteit. Ook zijn wij een opleidingsinstituut, leer-werkbedrijf en begeleiden we coassistenten. WVM beschikt over een grote providersboog. Ons hoofdkantoor is gelegen in Sittard.

Jouw profiel

 • Je bent geregistreerd bij het register “Arts voor arbeid en bedrijfsgezondheidszorg” of werkt onder verantwoordelijkheid van een in dit register opgenomen bedrijfsarts.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring o.a. met betrekking tot inhoudelijke verzuimthema’s als de samenhang tussen arbeidsgebonden verzuim en psychosociale werkbelasting.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met samenwerking met andere deskundigen binnen het verzuimtraject.
 • Je hebt een resultaatgerichte rol bij het begeleiden van verzuimende werknemers in relatie tot hun werk.
 • Je bent in staat helder, eenduidig en concreet in termen van arbeids(on)geschiktheid te communiceren naar zowel werkgever als werknemer als onafhankelijk adviseur.
 • Je stelt arbeidsgeschiktheid voorop en niet arbeidsongeschiktheid.
 • Kijkt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.
 • Je bent in staat het verzuim waar mogelijk te demedicaliseren en spreekt medewerkers constructief aan op verzuimgedrag zonder medische oorzaak, en verwijst terug naar de direct leidinggevende en eventueel de arbeidsdeskundige.
 • Je bent gericht op samenwerking met verschillende professionals.
 • Je kunt goed zelfstandig werken

Wat biedt WVM jou?
Je kunt bij ons zowel parttime als fulltime werken. De parttime werkdagen bepalen we in gezamenlijk overleg. Behalve een leuke werksfeer en mogelijkheden tot het volgen van (vervolg)opleidingen, , waaronder de specialisatie tot bedrijfsarts, biedt WVM een passend salaris.

Solliciteren?
Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.