Arbeid is een hot thema in de geneeskunde. Wil je je als student geneeskunde straks specialiseren in het domein arbeid en gezondheid? Dan wil je vast ook weten hoe het zit met de opleiding die je dan gaat volgen. Hoe ziet de opleiding van de medisch specialist arbeid en gezondheid eruit? Hieronder de 20 meest gestelde vragen.

1. Welke medisch specialisten zijn er op het gebied van arbeid en gezondheid?
Arbeid en gezondheid valt in Nederland onder de sociale geneeskunde. Er zijn twee specialistentitels: verzekeringsarts en  bedrijfsarts.

2. Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding duurt 4 jaar als je fulltime werkt. Je volgt dan 1 dag per week onderwijs en werkt 4 dagen per week in de praktijk.

3. Kan ik de opleiding parttime volgen, omdat ik bijvoorbeeld ook een gezin heb? 
Ja. De opleiding kan goed in deeltijd gevolgd worden. Je moet wel minimaal voor 50% werkzaam zijn. De opleiding wordt dan evenredig verlengd.

4. Zijn er goede kansen op een baan voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen?
Ja. Op dit moment zijn er goede kansen op werk voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Kijk maar eens naar de arbeidsmarktmonitor van Medisch Contact.
Ook bij WVM Bedrijfsartsen zijn wij continu op zoek naar nieuwe (bedrijfs)artsen.

5. Hoe kom ik aan een opleidingsplek?
Je moet eerst een baan hebben bij bijvoorbeeld UWV, arbodienst of een maatschap. In overleg met je werkgever bepaal je of je in aanmerking komt voor een opleidingsplek. Aanbevolen wordt om eerst ongeveer 6-12 maanden als ANIOS aan het werk te zijn.
Bij WVM Bedrijfsarts heb je de mogelijkheid om als basisarts of als zij-instromer bij ons te komen werken en daarnaast de opleiding te volgen. WVM betaalt de opleiding. Voor meer info zie: www.wvmconsult.com/opleidingen

6. Waar kan ik de opleiding dan volgen?
Er zijn op dit moment twee plaatsen in Nederland waar de opleiding wordt gegeven. Dit is de NSPOH in Utrecht en SGBO Radboudumc in Nijmegen.
Als je de opleiding volgt via WVM, dan volg je het lesprogramma via Radboutumc in Nijmegen. Daar hebben wij namelijk een samenwerking mee.

7. Hoe kan ik me aanmelden voor de opleiding?
Via de website van de NSPOH of via de website van de SGBO:
– Opleiding bedrijfsarts NSPOH 
– Opleiding bedrijfsarts SGBO
Als je als basisarts of zij-instromer werkt bij WVM, zorgen wij voor de aanmelding.

8. Moet ik eerst een opleidingsplek hebben voordat ik me kan aanmelden voor de opleiding?
Ja.
Dat kan bij dus bij ons.

9. Wat zijn de opleidingskosten voor mij als arts?
In deze sector is het gebruikelijk dat de werkgever zowel de opleidingskosten als de opleidingstijd betaalt.

10. Wie is de opleider, hoe vaak zie je deze?
De opleider heeft minimaal 2 uur per week contact met jou.

11. Wanneer start de opleiding: een keer per jaar, twee keer per jaar?
Over het algemeen is dit 2 maal per jaar; voorjaar en najaar. Bij de NSPOH is dit afhankelijk van de aanmelding.

12. Wat is het verschil tussen de opleiding van een verzekeringsarts en een bedrijfsarts?
Zie de beroepsprofielen op de website van de NVVG (verzekeringsartsen) en de NVAB.(bedrijfsartsen). De belangrijkste verschillen zijn: de bedrijfsarts behandelt en begeleidt werknemers en werkgevers bij verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid. De verzekeringsarts beoordeelt verzuim en arbeidsongeschiktheidsclaims van werknemers en/of begeleidt bijzondere groepen, bijvoorbeeld zwangeren en uitzendkrachten.

13. Wat is het accent per opleidingsjaar?
Dit verschilt per opleiding.

14. Welke thema’s worden behandeld tijdens de opleiding?
Je volgt, in wisselende volgorde, de volgende modules: Inleiding Sociale Geneeskunde, Beroepsvaardigheden en Instrumenten, Verzuim en re-integratie, Risico’s in arbeid, Professioneel werken, Onderzoeksproject, Stages en keuzeonderwijs.

15. In hoeverre kun je je verder specialiseren binnen bijvoorbeeld de bedrijfsgeneeskunde?
Op diverse vlakken kun je je specialiseren. Bijvoorbeeld tot specialist van het werken in specifieke branches of sectoren (denk aan duikerarts) of specialist in bepaalde ziektebeelden (bijvoorbeeld klinische arbeidsgeneeskunde).

16. Hoe zit het met de mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te doen?
Bij diverse Nederlandse universiteiten en hogescholen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan op het brede gebied van Arbeid en Gezondheid. Promotieonderzoek kan plaatsvinden bij diverse universiteiten (bijvoorbeeld bij het AMC-UvA Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Onderzoeksinstituut EMGO VUmc, UMCG/Gezondheidswetenschappen, ErasmusMC, Tilburg Universiteit/TRANZO, Radboudumc, Eerstelijnsgeneeskunde te Nijmegen). Als afronding van je opleiding tot specialist voer je een ‘klein’ onderzoeksproject uit binnen je vakgebied.

17. Kun je vrijstellingen krijgen op basis van je werkervaring?
Zie het vrijstellingenbeleid van de KNMG-Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS).

18. Wat kan ik doen als ik nog twijfel?
Loop je nog coschappen, dan kun je kijken of je via je universiteit een keuze-coschap kunt lopen. Maar je kunt eigenlijk altijd een dagje meelopen met een bedrijfsarts.
En ja, ook bij WVM Bedrijfsartsen heb je de mogelijkheid om een coschap te lopen.

19. Hoe kan ik meer te weten komen over arbeid en gezondheid?
Als je wilt weten waarom arbeid en gezondheid zo’n belangrijk onderwerp is, lees dan het visiedocument over dit onderwerp van de KNMG: Zorg die werkt.

20. Tot wie kan ik mij wenden als ik nog aanvullende vragen heb?
Als je meer wilt weten over de opleiding, ben je hier aan het goede adres.
Collega-bedrijfsarts Martijn Leunissen, ook ambassadeur van bedrijfsartsworden.nl, is bereid aanvullende vragen voor je te beantwoorden. Dat kun je doen via: m.leunissen@wvmconsult.com.

Bron: www.bedrijfsartworden.nl, aangevuld met tekst die betrekking heeft op WVM Bedrijfsartsen.