Wet bescherming klokkenluiders

Vanaf 17 december 2023 moeten organisaties met minstens 50 werknemers voldoen aan de aangescherpte Wet bescherming klokkenluiders. Dit vereist een interne meldprocedure met:

 • Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een misstand.
 • Richtlijnen voor omgang met meldingen.
 • Instructies voor werknemers om meldingen te doen.
 • Een aangewezen onafhankelijk meldfunctionaris.
 • De mogelijkheid om een vertrouwensadviseur te raadplegen.
 • Een meldkanaal voor het ontvangen van meldingen.
 • Afstemming met de OR.
 • Registratie van meldingen in een register.
 • Opvolging van een melding.

Functie en Voordelen Centraal Meldpunt Integriteit en Misstanden

Het meldpunt via WVM Bedrijfsartsen biedt:

 • Anoniem melden: Mogelijkheid tot anonieme meldingen volgens de wet.
 • Behandeling van meldingen: Juristen behandelen meldingen zorgvuldig en discreet en zorgen voor een overdracht aan de beoordelaar van de melding.
 • Ondersteuning door vertrouwenspersoon: Bijstand voor melders, vooral bij anonieme meldingen.

Organisatie van het Meldpunt

Wij bieden:

 • Meldkanaal inrichten: Creëren van een meldkanaal voor uw organisatie.
 • Onafhankelijk meldfunctionaris: Aanstelling van een functionaris die meldingen beheert en afhandelt.
 • Vertrouwenspersoon als adviseur: Aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon.

Door het meldpunt extern te organiseren, wordt onafhankelijkheid gewaarborgd en hoeft uw organisatie geen interne meldfunctionaris op te leiden. Wij zorgen voor een online meldpunt en een onafhankelijke meldfunctionaris voor een snelle en adequate opvolging van meldingen.