WVM Bedrijfsartsen

Medische keuringen

WVM

Medische keuringen

WVM Bedrijfsartsen is gespecialiseerd in verschillende soorten keuringen.

Dat zijn onder meer de rijbewijskeuringen, keuringen voor specifieke beroepen en de algemene fitheidskeuringen.

Voor sommige functies geldt dat het onderzoek jaarlijks opnieuw wordt uitgevoerd.

Rijbewijskeuringen

Z

Adem-/persluchtkeuring

Z

Bodemsaneringskeuring

Rijbewijskeuringen

WVM Bedrijfsartsen voert zowel keuringen uit voor de categorieën C en D als 75+. Hiervoor kunt u een ‘rijbewijskeuring‘ boeken.

Adem-/persluchtkeuring

Deze keuring wordt verricht zonder fysieke belasting en is voor werknemers die tijdens hun werk met chemische stoffen in aanraking kunnen komen. Hierbij is het dragen van ademlucht of een vluchtmasker vereist. Deze maskers worden gedragen in bijvoorbeeld de petrochemie, asbestverwerking of bodemsanering. Het is een lichte keuring, waarbij geen intensief fysiek belastende taken worden uitgevoerd.

Mensen die werken in vervuilde grond, met asbest of in een petrochemische omgeving, hebben meestal een overflow masker. Het is een masker waarbij zuurstof in het gezicht wordt geblazen waardoor er een kleine overdruk ontstaat. Dit voorkomt vervuilde stoffen in het gezichtsveld. Voor deze werkzaamheden volstaat een ademluchtkeuring. Het is een lichte keuring, waarbij geen intensief fysiek belastende taken worden uitgevoerd.

In het geval het een brandweerkeuring betreft, worden er andere eisen aan de keuring gesteld.

We zijn er natuurlijk ook voor mensen die een algemene ‘health check’ wensen. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Bodemsaneringskeuring

De bodemsaneringskeuring is een wettelijk verplichte keuring, die is bedoeld voor werknemers werkzaam in of met verontreinigde grond of grondwater ten behoeve van bodemsanering.

Als de werknemer net start met werken in verontreinigde grond, is deze verplicht om een bodemsaneringskeuring te laten doen. Het onderzoek helpt bij het tijdig ontdekken van eventuele gezondheidsschade en of de werknemer geschikt is voor de werkzaamheden.

bodemsaneringskeuring

Aanvraag medische keuring