Corrie Oostveen werkt sinds december 2019 voor WVM Bedrijfsartsen. Als bedrijfsverpleegkundige werkt zij als taakgedelegeerde onder de bedrijfsarts. Ze is een waardevolle ondersteuning voor de bedrijfsarts, maar ze levert ook een zelfstandige bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk en de lichamelijke en psychische belastbaarheid  en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Corrie voert motiverende gesprekken met werknemers met als doel ze weer in beweging te krijgen. Ze kan hierbij de inschatting maken of de inzet van de bedrijfsarts nodig of gewenst is.

“Wat me enorm aanspreekt bij WVM is de visie van het bedrijf. Bezig zijn met het werken aan een gezonde organisatie en werken met de mens vanuit de holistische benadering.”

Waarom heb je gekozen voor het vak verpleegkundige?

Ik heb in eerste instantie voor dit vak gekozen om echt iets voor mensen te kunnen betekenen. Ik wil een verschil kunnen maken voor mensen. Hoe klein het verschil ook is. Tegelijkertijd heb ik affiniteit met de medische sector. Wat dit voor mij heel erg interessant maakt, is dat de mens centraal staat. Anatomie, fysiologie en de verpleegtechnische handelingen maakten het geheel compleet en heeft mij toentertijd doen besluiten om de opleiding tot verpleegkundige te gaan volgen.

Beschrijf je studietraject eens?

Ik heb de Inservice A opleiding tot verpleegkundige gevolgd. Dat is een opleiding die binnen een Algemeen ziekenhuis wordt gegeven. De A staat voor Algemeen verpleegkundige. De opleiding bestaat niet meer in deze hoedanigheid. Het concept was 4 jaar leren-werken, waarbij elke stage 4-6 maanden duurde. Daarbij heb ik zo’n beetje alle disciplines gehad. Onder andere longziekten, chirurgie, cardiologie, interne geneeskunde, neurologie, gynaecologie, neonatologie en de kraamafdeling. Ook op de PAAZ-afdeling heb ik stage gelopen. Dat is een psychiatrische afdeling in het ziekenhuis.

Daarna heb ik de Inservice opleiding tot B-verpleegkundige gevolgd. De B staat voor Bijzonder verpleegkundige, in dit geval psychiatrisch verpleegkundige. Deze opleiding heb ik wegens omstandigheden niet afgemaakt.

Gedurende mijn loopbaan heb ik onder andere 1,5 jaar als afdelingshoofd in een verzorgingstehuis gewerkt en 3 jaar in een revalidatiekliniek in Duitsland. Echter het grootste deel van mijn arbeidsverleden heeft plaatsgevonden binnen de psychiatrische sector.

Waarom heb je de overstap gemaakt naar bedrijfsverpleegkundige?

Als bedrijfsverpleegkundige kun je van enorme betekenis zijn voor werkgevers en medewerkers. Je kunt altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om mensen te stimuleren en te empoweren, maar zeker ook om dat luisterend oor te bieden. Ook hier kun je het verschil maken.

Waarom heb je gekozen voor WVM?

Wat mij enorm aanspreekt aan WVM is de visie van het bedrijf. Bezig zijn met het werken aan een gezonde organisatie en werken met de mens vanuit de holistische benadering. Deze benadering kijkt niet alleen naar de zorgvraag, maar juist naar de mens achter de zorgvraag, de mens als geheel. Achter elke klacht, symptoom of gedrag zit meer dan alleen fysieke of mentale onbalans, het is een samenspel van meerdere factoren.

Daarnaast voel ik me een volwaardig teamlid als verpleegkundige tussen de collega-bedrijfsartsen en natuurlijk de andere collega’s. Ik word gezien, gehoord en serieus genomen in de bijdrage die ik denk te kunnen leveren aan ons team.

Wat zijn jouw ambities voor de toekomst in dit vak?

 Blijven streven naar kwaliteitsverbetering in mijn dienstverlening. Cursussen en opleidingen kunnen hier deel van uitmaken.

Welke tip kun je geven aan studenten verpleegkunde of bedrijfsgeneeskunde?  

 Zoek kansen en gelegenheden om kennis te maken met de sociaal-medische zorg c.q. arbodienstverlening en dus met de functie van bedrijfsverpleegkundige of bedrijfsarts. Het is de moeite waard om deze kant van de zorg te leren kennen, echter je zult er zelf naar op zoek moeten gaan, want tijdens de opleidingen wordt hier maar minimaal aandacht aan besteed. Mijns inziens is dat een gemiste kans.

Ben je benieuwd naar de functie ‘bedrijfsverpleegkundige’ en benieuwd waar het verschil zit met de werkzaamheden van een bedrijfsarts? Klik dan hier voor het artikel: ‘Wat doet de bedrijfsverpleegkundige als taakgedelegeerde bij WVM?’, eerder verschenen op dit website van WVM Bedrijfsartsen.