WVM Bedrijfsartsen

Interventies

WVM

Psychologische interventie

w

Coaching

Bedrijfsfysiotherapie

Mediation

Psychologische interventie 

Een gezonde organisatie is niet een bedrijf zonder zieke mensen, maar een organisatie die gezond omgaat met ziekte. Mentale gezondheid is daarbij cruciaal.  

Onze benadering richt zich zowel op een gezonde bedrijfspsychologie als op de psychische gezondheid van uw werknemer.  

De theorie van ‘Positieve Gezondheid’ is ons uitgangspunt waarbij mentaal welbevinden een belangrijke pijler vormt.  

Onze behandeltrajecten worden individueel bepaald met als doel om de werknemer weer zo snel mogelijk de regie over zijn/haar leven over te laten nemen. Werken geeft weer voldoening en uitval door ziekte wordt voorkomen of behoort tot het verleden.  

Coaching  

Een coaching traject via WVM Bedrijfsartsen is erop gericht om meer bewustwording te creëren in eigen handelen. Wat zijn je waarden en normen, je kwaliteiten en je valkuilen? Waarin voel jij je belemmerd en wat zijn motiverende overtuigingen?  Ineffectieve gedachten of overtuigingen kunnen ervoor zorgen dat we het geloof in onszelf verliezen, niet lekker in ons vel zitten of de focus leggen op zaken die ons niet verder brengen of passief maken.  Onze coaching methodiek onderzoekt welke gedachten, overtuigingen, waarden, normen, kwaliteiten en valkuilen werkelijk bij je passen. Je wordt bewuster van je gedachten, overtuigingen, opvattingen en doelstellingen.  

We adviseren deze interventie voor medewerkers die vastzitten in patronen, bepaalde knelpunten ervaren in het werk of daarbuiten en ervoor open staan om deze vastgeroeste patronen te doorbreken. Ons coaching traject ondersteunt onder meer bij faalangst, succesangst, perfectionisme, grenzen bepalen, prestatiedrang, overcompensatie, controledrang, rampdenken, lage eigenwaarde en nog veel meer ineffectieve gedachtenpatronen.  

Ondersteuning bij loopbaan-  en organisatievraagstukken behoren ook tot onze diensten.  

Bedrijfsfysiotherapie 

Uw werknemers zijn een belangrijke en waardevolle schakel in het werkproces. De bedrijfsfysiotherapeut ondersteunt uw bedrijf bij vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid. Gezonde en fitte medewerkers hebben plezier in hun werk, zijn productiever en verzuimen minder. 

Terugkerende klachten of vertraagd herstel van klachten kunnen er toe leiden dat medewerkers hun eigen werk niet meer kunnen volhouden.
Onze bedrijfsfysiotherapeut analyseert de situatie op de werkplek en maakt op basis hiervan een plan. Er wordt een oplossingsgerichte aanpak geadviseerd waarin gekeken wordt naar mogelijkheden. We bekijken de situatie zowel vanuit het oogpunt van de medewerker als van de werkgever en werken vanuit onze eigen praktijk of op uw locatie.

Mediation 

Een oplopend conflict tussen collega’s kan soms leiden tot ziekteverzuim. Mediation is bedoeld om een conflict op te lossen. Hierbij wordt de keuze gemaakt voor een onafhankelijke bemiddelaar. Deze bemiddelaar (mediator) begeleidt partijen bij de gesprekken. Het doel is om tot een duurzame oplossing te komen waar partijen zich in kunnen vinden.

Een mediator neemt een neutrale positie in, oordeelt niet en stuurt partijen niet in hun keuze of mening. De mediator van WVM Bedrijfsartsen helpt zoeken naar de verbinding. De wijze waarop dat gebeurt, biedt inzicht in het effect van ieders persoonlijk gedrag. Deze inzichten dragen bij tot een duurzame en gewaardeerde oplossing.