WVM Bedrijfsartsen

Duurzame vitaliteit

WVM

Duurzame Vitaliteit

Groepsgewijs of individueel

Een vitaliteitsprogramma is een programma met als doel de mentale- en fysieke gesteldheid van medewerkers te vergroten. Vitaliteit en functionaliteit binnen een organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een medewerker die vitaal is en lekker in z’n vel zit, presteert beter. Een medewerker die niet vitaal is, heeft minder energie om het werk naar behoren te verrichten. Deze medewerker is minder productief, hetgeen kan leiden tot negatieve beïnvloeding van collega’s. Er zijn meerdere redenen om vitaliteit te stimuleren. Naast een hogere productiviteit, vergroot u de bevlogen- en betrokkenheid van uw medewerkers en voorkomt daarmee ziekteverzuim.

Gebrek aan vitaliteit bij een medewerker kan ook ontstaan door de privésituatie. Daarom is het belangrijk dat de organisatie zich niet alleen richt op het faciliteren van vitaliteit op de werkvloer in het algemeen, maar ook op die van het individu.

Het motiveren van uw medewerkers om een vitaal leven te leiden, vergt uw aandacht, uw eigen betrokkenheid, een goede communicatie en een lange termijn visie.