Waarom een vertrouwenspersoon?

Er is een aantal wettelijke kaders waarvoor de (externe) vertrouwenspersoon een passende invulling is:

  • PSA vanuit de RI&E: Bij het omgaan met psychosociale arbeidsbelasting kan de vertrouwenspersoon zowel preventief (voorlichting) als curatief (advies bij kwesties) een belangrijke rol spelen.
  • Er ligt een wetswijziging i.h.k.v. sociaal veilige werkomgeving binnen de Arbowet die een vertrouwenspersoon verplicht maakt.
  • Vanuit de Wet bescherming klokkenluiders is het nodig om een adviseur te kunnen toewijzen aan werknemers die een integriteitsmelding doen.

Rol en Belang

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional die werknemers bijstaat bij kwesties rondom ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en ondersteunt medewerkers in een veilige en vertrouwelijke omgeving.

Taken van de vertrouwenspersoon

  • Luisterend Oor: Biedt medewerkers een vertrouwelijke ruimte om hun zorgen en klachten te uiten.
  • Ondersteuning: Helpt medewerkers met het zoeken naar oplossingen en geeft advies over vervolgstappen.
  • Onpartijdigheid: Handelt altijd onafhankelijk en waarborgt de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
  • Preventie: Draagt bij aan het voorkomen van escalaties door tijdig te signaleren en te adviseren

De dienstverlening

WVM Bedrijfsartsen biedt organisaties toegang tot een externe gecertificeerde vertrouwenspersoon. Deze kan ondersteunen bij beleid, voorlichting en advies aan medewerkers. De vertrouwenspersoon neemt meldingen binnen 48 uur in behandeling.