Het aantal besmettingen is in Nederland de afgelopen weken opnieuw flink gestegen. Vorige week bereikten we in Nederland zelfs een record aan besmettingen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Hierdoor heeft het kabinet afgelopen vrijdag extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Een belangrijke maatregel is het thuiswerken, tenzij het niet anders kan.

WVM Bedrijfsartsen heeft daarom besloten om vanaf vandaag – 15 november 2021-  tot nader order de volgende werkwijze te hanteren:

De (bedrijfs)artsen en bedrijfsverpleegkundigen gaan thuiswerken. Voor u betekent dat concreet dat alle spreekuren telefonisch afgenomen zullen gaan worden, tenzij de (bedrijfs)arts het nodig vindt een cliënt fysiek te spreken.

Hiermee zijn wij in lijn met wat onze branchevereniging de NVAB en de Rijksoverheid adviseren.

We willen u hierbij opnieuw benadrukken dat de gezondheid van onze medewerkers en tegelijkertijd de continuïteit van onze dienstverlening richting u, nog steeds voorop staan.

Als u nog vragen heeft of u wilt graag advies hebben, bijvoorbeeld over bescherming van de gezondheid van uw werknemers of over andere onderwerpen die betrekking hebben op COVID-19, neem dan zeker contact op met de betreffende bedrijfsarts of stuur een mail naar info@wvmconsult.com.

Met vriendelijke groet,

Directie WVM Bedrijfsartsen.