Martijn Leunissen

Bedrijfsarts in opleiding

Mijn opleiding

Ik heb de opleiding geneeskunde gevolgd en ben in november van het jaar 2010 afgestudeerd als arts aan de Universiteit Maastricht.

Gedurende het laatste jaar van mijn opleiding heb ik een semi-arts stage gelopen binnen de bedrijfsgeneeskunde en heb aldaar onderzoek gedaan naar psychische klachten in relatie tot arbeidsongeschiktheid. Ik bemerkte toen interesse te hebben in en affiniteit te hebben met het bedrijfsartsenvak, reden waarom ik na mijn opleiding besloten heb het bedrijfsartsenvak in te gaan.

Ik vind het belangrijk dat mensen gezond zijn bij de uitoefening van hun vak. Het werk beslaat in de meeste gevallen toch 1/3 deel van de dag en is daarmee een essentieel onderdeel van ons leven. Het is daarom, mijns inziens, belangrijk dat mensen zich hierbij goed in hun vel voelen, zich gerespecteerd voelen, het gevoel hebben daadwerkelijk hun steentje bij te dragen en daarnaast ook lichamelijk en geestelijk in staat zijn om hun werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Vroege signalering van lichamelijke, geestelijke of arbeidsrelationele problemen is dan ook belangrijk of verzuim te voorkomen of de duur van het verzuim zo kort mogelijk te houden. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de bedrijfsarts om ervoor te zorgen dat mensen adequate behandeling krijgen en vervolgens ook op een medisch verantwoorde manier opnieuw kunnen instromen in het arbeidsproces.

Mijn registraties

Ik heb het artsendiploma, behaald aan de Universiteit van Maastricht, in mijn bezit en ben ook geregistreerd in het BIG-register (BIG=Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Mijn ervaring

Ik werk sinds april van 2011 in dit vak. In de tijd van toen tot nu heb ik veel bijgeleerd. Ik ben in aanraking gekomen met diverse problemen binnen de bedrijfsgeneeskunde. Dit varieert van psychische klachten, tot lichamelijke problematiek tot arbeidsconflicten. Ook op deze gebieden heb ik steeds veel bijgeleerd en handel ik steeds conform de richtlijnen voor onze beroepsgroep (NVAB, STECR). Hierbij word ik bijgestaan door de collega’s van ons maatschap, waarmee er regelmatig (telefonisch) overleg is om moeilijke casuïstiek te bespreken en samen te komen tot een goede oplossing of een goed besluit.

Mijn deskundigheid

Ik vind het moeilijk om te spreken van een duidelijke deskundigheid, mede gezien het feit dat ik nog niet zo lang werkzaam ben in dit vak. Ik probeer mezelf echter wel zo veel mogelijk allround te ontwikkelen en zal op termijn ook gaan instromen in de opleiding tot bedrijfsarts.

Mijn werkstijl

Ik vind het belangrijk om goed naar mensen te luisteren. Naast de beoordeling van de medische stand van zaken (waarin mijn opleiding voorziet), zie ik het ook als mijn taak om de beleving van de problematiek door mensen te signaleren. Naast het oplossen van medische problematiek of arbeidsrelationele problematiek, dient ook de beleving van mensen te verbeteren om op deze manier een duurzame manier van re-integratie te bereiken. Indien nodig probeer ik mensen ook te overtuigen van het nut van een bepaald beleid om op deze manier meer begrip en medewerking te krijgen van mensen. Alleen op deze manier is re-integratie succesvol. Het dwingen van mensen in een bepaalde beslissing of bepaald beleid, zonder bovenstaande in ogenschouw te nemen, zal op de lange termijn niet succesvol zijn in mijn opinie.

Daarnaast vind ik het belangrijk om een casus van meerdere kanten te zien (werknemer, werkgever, specialist). Met sommige klanten heb ik dan ook direct contact en bespreek ik bepaalde casuïstiek voor. Op deze manier kan ik onafhankelijk en voldoende geïnformeerd tot een goede beslissing komen. Korte lijnen met klanten en case-managers streef ik ook na om zo snel mogelijk in te kunnen springen op veranderde omstandigheden.

Daarnaast streef ik ernaar om zo snel mogelijk te reageren op vragen van werkgevers, werknemers, case-managers of medisch specialisten.

Mijn resultaten

Ik ben het meest tevreden wanneer mijn beleid ertoe heeft geleid dat mensen op een goede en duurzame manier terug kunnen keren in het arbeidsproces. In de meeste gevallen lukt dit ook en daar ben ik trots op.

Maar ook wanneer dit niet lukt, dan wil ik dat er een zo goed mogelijke oplossing komt voor werkgever en werknemer naar de toekomst.

Mijn klanten

Meestal vinden er niet zoveel evaluaties bij klanten plaats. Ik krijg echter alleen maar positieve reacties te horen over mijn handelen. Ik ben goed bereikbaar, ben bereid om de “extra mile” te lopen wanneer nodig en ben flexibel.

Wanneer klanten het niet met mij eens zijn, sta ik ze te woord en probeer ik ze mijn visie zo goed mogelijk uit te leggen en eventueel samen te komen tot een oplossing waarin men zich kan vinden (zolang deze medisch verantwoord is).